De druk in de geneesmiddelenindustrie is nog nooit zo hoog geweest. Heel de wereld kijkt uit naar het vaccin tegen Covid-19. Ook de werkdruk neemt sterk toe binnen de industrie. Daarnaast wordt er luidkeels geschreeuwd om competente werkkrachten, want het tekort aan de juiste profielen neemt inmiddels catastrofale vormen aan. Het outsourcen van bepaalde taken zou alvast soelaas kunnen bieden.

Blijvende groei

2019 was voor de chemie en life sciences al een topjaar wat betreft werkgelegenheid, investeringen en innovatie. Met 93.930 arbeidsplaatsen in ons land piekt de sector als nooit tevoren. Door de coronacrisis en de periode erna blijft de farma- en biotechsector groeien, en zijn er veel technische en wetenschappelijk talenten nodig. De toenemende complexiteit van de chemische- en biochemische processen maakt echter dat er steeds meer wordt verwacht van de operators die deze processen uitvoeren.

Conservatieve benadering

Als je echter in detail de taken van een operator bestudeert, dan zie je al snel dat zo’n 30% van de werktijd naar minder complexe en repetitieve taken gaat, zoals het reinigen van (mobiele) apparatuur na het afronden van een productiebatch. Waar voorheen de geneesmiddelenproductie bestond uit lange reeksen van hetzelfde product, zie je tegenwoordig vaker snelle omschakelingen tussen producten. Hierdoor wordt reiniging een prominente taak voor de operator. Reiniging is echter maar een ondersteunend proces van de kernactiviteit binnen de farma- en biotechsector. En hoewel de werkdruk bij de operators hoog ligt en ze vaak geen energie halen uit de reinigingstaken, blijven heel wat bedrijven vasthouden aan deze conservatieve benadering om alles zelf uit te voeren.

Strategisch veranderingsmanagement

Als de farma- en biotechbedrijven echter willen blijven groeien en uniek en kostencompetitief willen zijn, dan moeten ze een andere strategische benadering toepassen. Er is nood aan meer bedrijfsflexibiliteit en wendbare organisaties.

Productiviteitsstijging van 30%

Farma- en biotechbedrijven moeten de ondersteunende processen durven loslaten, het takenpakket van de operator ontleden en ondersteunende taken daaruit schrappen. De hooggeschoolde technische en wetenschappelijke talenten zijn schaars, dus ze moeten efficiënt ingezet worden. Als deze talenten volledig ingeschakeld worden voor relevante taken, kan de productiviteit met wel 30% toenemen.

TRU Equipment cleaning

Zo kan het reinigingsproces volledig uitbesteed worden aan een partner voor wie deze activiteit wel een kerntaak is. Een mooi voorbeeld van zo’n partner is TRU.

“TRU is opgericht met een strategie die zich 100% op cleanroom cleaning focust. Vanwege mijn eigen ruime ervaring in de farma- en biotechsector en met een klantenbestand dat voor 70% uit farma- en biotechbedrijven bestaat, is de oprichting van TRU Equipment cleaning een logische stap,” aldus Vanessa Morini, CEO van TRU NV.

“Met TRU Equipment cleaning volgen we hetzelfde strategische pad als met TRU Cleanroom cleaning. Ik heb jarenlange ervaring in equipment cleaning, zowel op technisch als op chemisch vlak. Dankzij strategische partnerships wordt onze eigen knowhow continu aangescherpt.”

TRU selecteert kortgeschoold technisch personeel, en kwalificeert haar team volledig volgens de eisen van de farma- en biotechsector met behulp van de Training Within Industry-aanpak.

“Daarnaast is TRU een bedrijf met een professionele en intentionele achtergrond; we kennen de sector en gevoeligheden als geen ander. Door het opzetten van de juiste managementstructuur blijft de communicatie optimaal, en kunnen we op strategisch niveau meedenken en continu verbeteringen doorvoeren. Dankzij deze aanpak ontstaat er een samenwerking waarbij de kennis en kunde van beide bedrijven worden gebundeld, om zo tot een optimaal resultaat te komen.”

Wil jij de productiecapaciteit van je organisatie met 30% verhogen? Neem contact op met TRU. We werken een plan van aanpak voor je uit om deze transitie waar te maken.

 

Start typing and press Enter to search