Nederlands   English

Risico’s beperken in je cleanroom, dankzij aanpak van TRU.

Cleanroom contaminatie kan voorkomen uit verschillende bronnen. Het is geen evidentie om een cleanroom zonder contaminatie te hebben. De grootste bron van vervuiling is namelijk meestal te herleiden tot de mensen die in de cleanrooms werken.

Het menselijke gedrag en de manier van omkleden zijn daardoor heel cruciale factoren in de cleanroom. Dat is geen verrassing als  het ecosysteem van de menselijke huid in overweging wordt genomen. De mens werpt grote aantallen huidcellen af.

„ De huid bevat meer dan 8 miljoen cellen, waarop meer dan 1,5 biljoen micro-organismen leven.“

Om controle te krijgen over de contaminatie, is het fundamenteel om een risico assessment uit te voeren en daarna de correcte maatregelen te treffen om de risico’s te beperken. Na het invoeren van de maatregelen moet de effectiviteit opgevolgd worden door middel van een monitoringprogramma.

In de whitepaper “Cleanroom contaminatie onder controle” wordt beschreven op welke manier de risico’s in de cleanroom beperkt kunnen worden. Download de paper nu gratis in het NEDERLANDS en ENGELS (1 document) via onderstaand aanmeldformulier:

 


 

CLEANROOM CONTAMINATION UNDER CONTROL

Cleanroom contamination can occur from various sources. It is not obvious to have a cleanroom without contamination. The largest source of contamination can usually be traced back to the people who work in the cleanrooms.

Human behavior and the way of changing clothes are therefore very crucial factors in the cleanroom.

“The skin contains more than 8 million cells, on which more than 1.5 trillion microorganisms live.”

In order to gain control over the contamination, it is fundamental to carry out a risk assessment and then take the correct measures to limit the risks. Once the measures have been implemented, their effectiveness must be monitored by means of a monitoring program.

Our paper describes how cleanroom contamination can be kept under control. Download it now for free (DUTCH + ENGLISH version, downloadable in 1 document), fill in the form below:

 

privacybeleid/privacy-statement

Start typing and press Enter to search